Ydelser

Hvordan støtter du en kollega?

Her er en god procedure, når du eller en kollega er i krise:

 • Kontakt omgående nærmeste kolleger og ansvarlig kontaktperson
  – I må ikke lade den eller de kriseramte være alene.
 • Sørg for at bringe den eller de kriseramte til et roligt sted.
 • Udvis omsorg og lyt.
 • Accepter de forskellige følelsesmæssige reaktioner.
 • Overlad i den akutte situation aldrig den eller de kriseramte til selv at vurdere, 
  hvad der skal ske.
 • Den ansvarlige kontakter Dansk Krisekorps, anmoder om psykologhjælp og
  ringer eventuelt til politi/læge.
 • Alle involverede bliver på stedet, til der er truffet aftale om det videre
  forløb med psykologen.
 • Den eller de kriseramte må ikke gå hjem og være alene det første døgn 
  med en ubearbejdet hændelse.
 • Den eller de kriseramte, den ansvarlige kontaktperson og lederen udarbejder dagen efter hændelsen – gerne i samarbejde med psykologen – en skånsom arbejdsplan for den følgende uge, som de involverede skal evaluere efter den
  første uge.
 • Sørg for at udpege en, der skal orientere alle medarbejdere i organisationen 
  eller afdelingen om hændelsen og fortælle, at der er taget hånd om det skete 
  og de involverede.

I tiden efter hændelsen:

 • Den eller de kriseramte er, hvis der er behov herfor, i et forløb med en psykolog.
 • Den ansvarlige kontaktperson eller lederen kontakter dagligt den eller de kriseramte og berørte kolleger for at høre, hvordan det går – indtil forholdene er ”normaliseret”.
 • På ledelsesniveau tager I hændelsen op med det formål at afklare, hvilke forhold I kan og skal ændre for at forebygge fremtidige hændelser. Samtidigt evaluerer I den eksisterende sikkerhedsprocedure, og hvordan det konkrete forløb er blevet tacklet.
 • Udpeg en til at informere berørte kolleger og andre medarbejdere om, hvordan det går, og om der kommer til at ske ændringer som konsekvens af hændelsen. 
 • 1-3 måneder senere, efter at den eller de kriseramte er kommet sig, undersøger den ansvarlige kontaktperson eller leder, hvordan det går i den pågældende afdeling – fungerer det som det skal?

Sådan kan du konkret gøre:

Skab en ”varm”, omsorgsfuld atmosfære.

 • Rolige omgivelser
 • Rolig og venlig væremåde
 • Giv total opmærksomhed
 • Vis interesse
 • Lyt, afbryd ikke
 • Hold øjenkontakt
 • Dit kropssprog viser dit engagement
 • Vær ærlig og direkte
 • Skjul ikke egne reaktioner
 • Om nødvendigt, hold omkring