Ydelser

Hvordan du støtter og hjælper dig selv

– i vanskelige livssituationer

 • Tal med en eller flere personer, du har let ved at tale med. Beskriv hvad du føler og tænker om det, der er sket.
 • Husk at alle dine reaktioner er normale. Det er sundt at udtrykke eventuelt angstfyldte eller underlige følelser. Sommetider er det lettere at ”gøre” sine følelser end tale om dem: Tegn, mal, skriv, spil musik, dans, løb, brug kroppen, …
 • Vær opmærksom på spændinger i kroppen og gør, hvad du kan for at slappe af. Vær opmærksom på dit åndedræt. Få dine muskler spændt af, fx gennem afslapningsøvelser eller motion.
 • Lyt til hvad dine nærmeste har at sige til din situation – det berører jo også dem.
 • Tag særligt hensyn til dig selv. Sørg for at spise sundt og undgå alkohol og andet end nødvendig medicin. Dyrk motion, det sikrer at din krop spænder af.
 • Sørg for at udføre almindelige rutineopgaver, hvis særlig krævende opgaver er svære at finde energi til. Sørg i særdeleshed for at gøre de ting, du plejer at være glad for at gøre, især uden for arbejdspladsen.
 • Hvis du ikke kan sove eller mærker angstsymptomer, så lad være med at selvmedicinere dig – søg professionel hjælp.
 • Anerkend dit tab – din situation. Det tager tid at erkende den nye situation.
 • Husk at nogle mennesker reagerer stærkere end andre mennesker på den samme situation.
 • Husk, efter nogen tid vil dine normale reaktioner på en unormal hændelse aftage. Det er sundt at reagere unormalt på en unormal hændelse, dvs. at det, du føler, tænker og reagerer anderledes i en periode, er normalt. Alle dine reaktioner hjælper dig gennem situationen.
 • Det er normalt at have overvejelser omkring:
  • Måske er jeg også for hysterisk, overreagerende?
  • Hvorfor skulle det ramme mig?
  • Hvad har jeg gjort forkert?
  • Hvad kunne jeg have gjort for at undgå hændelsen?
  • Hvordan skal jeg/min familie nu klare sig?
  • Hvor skal vi flytte hen?
  • Hvad kan der også gå galt?
  • Hvad tænker andre mon om mig nu?
  • For jeg det nogensinde godt igen?
 • Det er normalt, at meningen med og trygheden i livet bliver berørt, både hos en selv og i de nærmeste relationer; selve livsgrundlaget og værdierne bliver antastet.
 • Husk at lidt efter lidt vil du komme dig over hændelsen og virkninger heraf – og livet vil gå videre.

– Du bør undgå:

 • at isolere dig
 • at "begrave" dig i arbejde
 • at lave sjov med det hele
 • at bagatellisere
 • at tie stille
 • at dulme uro med alkohol, piller etc.
 • at spille helt
 • at træffe forhastede beslutninger