Ydelser

Retningslinjer for ledere

Retningslinjer for ledere ved psykisk eller fysisk overfald af medarbejdere, fx. overfald, røveri, tyveri, ran, trusler om vold, uheld, mv.

 1. Sørg for at få medarbejderen (de involverede) bragt til et roligt sted uden trafik, telefoner og kunder. Sørg for at vedkommende aldrig er alene - heller ikke hjemme hos sig selv - umiddelbart efter hændelsen.
 2. Acceptér medarbejderens reaktioner - de er normale i den givne situation.
 3. Få oplyst, hvad der er sket og hvordan medarbejderen har det.
 4. Ring til rette myndighed, fx. politi.
 5. Ring til Dansk Krisekorps på akutnummer: +45 7022 7610
  Oplys hvem der er involveret, hvad der er sket, hvordan de involverede har det og hvilke symptomer, der er. Endvidere hvor det er sket samt tidspunkt.
  Dansk Krisekorps vil herefter etablere kontakt til den rette psykolog, der ringer tilbage og aftaler det videre forløb.
 6. Forklar medarbejderen (de involverede), at der er en psykolog på vej. Oplys, at det er en helt normal procedure i sådanne sager, at alle får en samtale med en psykolog.
 7. Psykologen kan indgå aftaler med lederen, der fx. betyder, at medarbejderen skal arbejde under ændrede vilkår i en periode. I denne sammenhæng er det vigtigt, at du støtter medarbejderen, så han/hun ikke føler sig forkert.
 8. Sørg for, at der bliver udfyldt skadesanmeldelse, og at I kontakter medarbejderens læge.
 9. I mindst et år efter hændelsen er det vigtigt, at du interesserer dig for medarbejderens fysiske og psykiske trivsel. Bliver du i tvivl, kontakt straks vagthavende chefpsykolog.