Ydelser

Krisehjælp til medarbejdere samt organisatorisk rådgivning til ledelsen  

5 punkter som gør en stor forskel, når en voldsom hændelse indtræffer:

1. Organisationen skal handle:

Når ulykken eller overgrebet sker, er det vigtigt, at ansvarshavende leder og kolleger ved, hvordan de skal handle. Det sikrer I ved at have et etableret kriseberedskab på arbejdspladsen. Det bør aldrig være op til offeret og øvrige kriseramte selv at skulle bede om hjælp, ganske enkelt fordi vi mennesker i en krisesituation ikke er i stand til at vide, hvad vi har brug for.

2. Den eksterne hjælp skal komme hurtigt:

Det er vigtigt, at den kriseramte får den første samtale med psykologen så hurtigt som muligt efter ulykken/situationen opstår. Mødet er vigtigt for at psykologen og den eller de kriseramte i fællesskab kan afgøre, hvad der er behov for. Den psykiske førstehjælp vil bestå i praktisk, psykologisk og organisatorisk støtte med henblik på at mobilisere den enkeltes og gruppens ressourcer.

3. Hjælpen skal være kortvarig og effektiv – hjælp til selvhjælp:

Den enkelte skal være indstillet på et forløb på fire til syv timer med mulighed for variation afhængig af, hvad hændelsen sætter i gang. Ideen i kriseterapi er, at den er effektiv og kortvarig. Hjælpen koncentrerer sig om det skete og er fremtidsorienteret, fordi det som regel er almindelig velfungerende mennesker, som er kommet ud for en uheldig hændelse, der har forårsaget en akut krise. Hjælpen skal være hjælp til selvhjælp og bygge på de ressourcer, personen og gruppen/organisationen samt ledelsen i forvejen har.

De fleste aftaler vil foregå mellem den person fra organisationen, som kontakter Dansk Krisekorps, de kriseramte og den psykolog, der får tildelt opgaven.

4. Der skal foregå erfaringsopsamling:

Det er vigtigt for organisationens læring og den enkelte medarbejders tryghed, at de drager erfaringer af hændelsen. Det kan I sikre fx ved at have en skriftlig procedure, som synliggør, hvordan I forebygger eller agerer, hvis en lignende situation opstår. Det er vigtigt, at alle kender proceduren.

5. Psykologen samarbejder med lederen og/eller kontaktpersonen:

Psykologen samarbejder med jeres organisation og ledelsen om forskellige anbefalinger vedrørende den kriseramtes arbejdssituation som fx tidsbegrænsede skånejobs, hvordan lederen eller kontaktpersonen bedst støtter medarbejderen, hvordan ledelsen, kontaktpersonen eller personalet informerer og udveksler erfaringer om hændelsen samt hvilke sikkerhedsprocedurer I eventuelt skal ændre.