Ydelser

Beredsskabsplaner

Hverken som medarbejder eller leder tænker man meget over psykologhjælp, når man ikke har behovet. Den dag man har det, skal det hele så lige pludselig gå meget stærkt, og man står med spørgsmålet om, hvem man skal tage fat i, hvordan man får fat i dem, etc. Derfor er det en god idé at gøre sig overvejelser, mens hverdagen kører efter planen. Så ved alle, hvordan de skal handle, hvis der sker noget uforudset – præcis som ved en brandøvelse.

En klar beredskabsplan med tydelige procedurer kan være afgørende for at forebygge vedvarende skadevirkninger ved uforudsete hændelser. Er alle informeret om og instrueret i, hvad de skal gøre, kan beredskabsplanen være det, der gør forskellen i den akutte fase. Den kan bidrage til tryghed for de involverede, som føler sig bedre klædt på til at klare hændelsens negative virkninger.

Rådgivning til ledelsen og kontaktpersonsystemer om etablering af kriseberedskab

Dansk Krisekorps har en række erfarne psykologer, som har specialviden om, hvordan man håndterer kriser og katastrofer, hvilket også omfatter, hvordan man organiserer hjælp i den konkrete organisation. Ledelsen kan få vejledning til at udvikle en beredskabsplan med en klar rolle og ansvarsfordeling, som kan bidrage til at sikre overblikket i en krisesituation.

Rådgivning til medarbejdere og ledelse i den akutte situation og vejledning om opfølgende initiativer

Du kan konsultere Dansk Krisekorps i alle faser af et kriseforløb for at få råd og vejledning om, hvordan I bedst håndterer en krisesituation og forebygger. Ledelsen kan få bistand til at opstille en handleplan, som sikrer, at kollegaer bruger hinandens ressourcer i kriseforløbet, hvilket begrænser skadevirkningerne på det psykiske arbejdsmiljø.