Ydelser

Akut krisehjælp

Vi definerer akutte hændelser som:

Ulykker, overfald, røveri, uventet dødsfald, brand, eksplosioner, selvmord og selvmordsforsøg, trusler, terror, bomber, mv.

Vi definerer krisehjælp ved akutte hændelser som:

24 timers krisehjælp til organisationer, der gerne tilbyder medarbejderne tryghed gennem professionel psykologhjælp i krisesituationer, hvor de har været udsat for en stor psykisk belastning.

Medarbejderen eller lederen har måske været udsat for eller været vidne til en alvorlig ulykke, en brand, fysisk eller psykisk vold, trusler om vold, selvmord, kunders trusler om selvmord eller anden voldsom belastning. Situationer der alle kan udløse krisereaktioner.

Dansk Krisekorps har samarbejdsaftaler med flere end 500 psykologer i Danmark, som kan yde akut krisehjælp senest fire timer efter, at Dansk Krisekorps er kontaktet.

Den akutte krisehjælp foregår ved, at vi hjælper enkeltpersoner, grupper og ledelse. Målet er at mobilisere ressourcer og sammenhold samt vurdere behovet for en eventuel videre indsats.

Det kan fx være individuelle samtaler, gruppemøder, en gruppeorienteret “psykologisk debriefing” nogle dage efter hændelsen eller en kursusdag for de involverede.