Ydelser

Ydelser

Akut krisehjælp

Ulykker, overfald, røveri, uventet dødsfald, brand, eksplosioner, selvmord og selvmordsforsøg, trusler, terror, bomber, mv.

Psykologsamtaler

Vi tilbyder psykologsamtaler, når mennesker kommer i vanskelige livssituationer, hvor de har brug for professionel hjælp.

Beredskabsplaner

En klar beredskabsplan med tydelige procedurer kan være afgørende for at forebygge vedvarende skadevirkninger ved uforudsete hændelser.

Kurser og foredrag

Vi tilbyder kurser i bl.a. krise- og krisehåndtering og i udvikling og formulering af internt sikkerhedsmateriale og manualer.