Videnscenter

Pjecer

Psykisk førstehjælp
Psykisk førstehjælp
Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelse.
Depression hos Voksne
Depression hos Voksne
Pjecen fra Region Midtjyllands psykiatri beskriver sygdommen samt mulighederne for behandling og forebyggelse. Den henvender sig primært til dig, der modtager behandling for en depression i Regionspsykiatrien i Region Midtjylland og til dine pårørende.
Efter stress
Efter stress
Denne pjece fra Arbejdsmedicin Regionshospitalet Herning giver information og råd om en god genopstart på dit arbejde, så du ikke risikerer en ny sygemelding.
Generaliseret angst
Generaliseret angst
Personer, som lider af generaliseret angst, giver ofte udtryk for bekymring eller frygt for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. Denne pjece er udgivet af Angstforeningen – landsorganisationen for mennesker med angst.
Generaliseret angst-panikangst
Generaliseret angst-panikangst
I pjecen fra Lundbæk Pharma A/S er det forfatternes håb, at denne lille vejledning kan medvirke til at give patienter og pårørende en større indsigt i og forståelse for, hvilke reelle og smertefulde byrder den angstplagede patient bærer på.
Godt arbejdsmiljø i ældreplejen
Godt arbejdsmiljø i ældreplejen
Jørgensen AFB, Jakobsen LM og Rugulies R. Et godt arbejdsliv i ældreplejen – Guide til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet for medarbejdere med direkte borgerkontakt. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København 2014.
Godt psykisk arbejdsmiljø
Godt psykisk arbejdsmiljø
Med pjecen ønsker Psykkonsortiet i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø, at give danske virksomheder inspiration til, hvordan de kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.
Hvordan opdages psykisk mistrivsel
Hvordan opdages psykisk mistrivsel
Denne pjece indeholder information, der skal hjælpe ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt andre ressourcepersoner på arbejdspladsen til bedre at opdage og tage hånd om psykisk mistrivsel hos medarbejderne. Job&Sind-pjecen er en del af et værktøj udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Pejlemærker for psykisk mistrivsel
Pejlemærker for psykisk mistrivsel
4 pejlemærker for små og mellemstore arbejdspladser. Job&Sind-pejlemærkerne er en del af et værktøj udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Anbefalinger til arbejdspladser
Anbefalinger til arbejdspladser
Anbefalinger til arbejdspladser om forebyggelse og håndtering af psykisk mistrivsel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Viden om stress
Viden om stress
Ekspertviden er samlet i denne lille folder fra Stressforeningen. Forhåbentlig kan den være med til at afdække nogle af de udfordringer, der er, og give værktøjer til at tage hånd om de forskellige situationer, som opstår i hverdagen i langt de fleste virksomheder.
Kan samtaler give bivirkninger
Kan samtaler give bivirkninger
En spændende artikel fra Psykologernes fagmagasin nr. 5 2020 Bogen er oversat af journalist Jannie Iwankow Søgaard.