Om os

Sådan hjælper vi

Siden 1994 har vi hos Dansk Krisekorps arbejdet dedikeret ud fra grundige og velovervejede metoder. Vi holder fast i dem, fordi de har vist sig at skabe den nødvendige forskel for dem, vi hjælper. 

Vi bidrager med professionel hjælp, når du eller den organisation, du er en del af, har brug for:

 • Tryghed i at vide, at I altid kan trække på et korps af professionelle
  psykologer – både ved akutte og mindre akutte kriser
 • At få hurtig hjælp, så den enkelte person og/eller gruppen kommer 
  hurtigt videre og lærer noget af en krise
 • At få udviklet målrettede beredskabsplaner
 • Forebyggelse gennem uddannelse
 • At få set på og udviklet jeres kultur og arbejdsmiljø

En aftale med Dansk Krisekorps er gratis. Vi har ingen abonnementsordninger, hvilket sikrer, at du og din organisation kun betaler for den hjælp, I har brug for.

 Mange kundekontrakter indeholder følgende aftalepukter:

 • Krisehjælp ved akutte hændelser i arbejdslivet
 • Konsulent bistand ved udarbejdelse af krise- og beredskabsplaner
 • Krisekommunikation
 • Krisestyring
 • Psykologisk bistand ved stress og andre arbejdsrelaterede situationer, som påvirker arbejdsindsatsen
 • Trepartssamtaler ml. leder, medarbejder og psykolog ifb. med stress eller andre problemstillinger, hvor trepartssamtaler er relevante
 • Uddannelse af ledere og medarbejdere med henblik på at håndtere krise- konflikt- stress samt katastrofesituationer
 • Caching af ledere
 • Supervision
 • Evaluering, statistik og feedback til organisationen