Kontakt

Coronavirus, COVID-19

Alle aftaler vedr. psykologisk rådgivning og akut krisehjælp mv. er gældende under krisesituationen.

Psykologerne i Dansk Krisekorps har arbejdet under hele krisen, blot har de haft flere tlf. og video samtaler end tidligere.  

Vores virksomhedsform og opgavetyper har heldigvis betydet, at vi har været velforberedte på en krisesituation, som den vi lige nu befinder os i.

Dansk Krisekorps arbejder hver dag ud fra Sundhedsstyrelsens nyeste notat vedr. praksis psykologer link.

Vi forholder os aktivt, når der kommer nye notater og vi er i løbende dialog med både kunder og psykologer.

Kontakt os gerne, hvis du som kunde eller bruger af en sundhedsordning har spørgsmål.

Vedr. svar på spørgsmål og ønske om viden vedr. coronavirus eller COVID-19, samt hvordan den nuværende krisesituation påvirker os og hvad vi selv kan gøre, bedes du gå ind på Sunhedsstyrelsens officielle side klik her. Siderne opdateres løbende på baggrund af beslutninger og ekspertviden og du er derfor sikker på, at få den nyeste og mest valide viden.